Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate


           Acest document conține Politica de confidențialitate a persoanelor fizice (“Politică”) și are legatură cu Termenii și Condițiile Generale, dar nu face parte integrantă din acestea, deoarece nu rnormează drepturile și obligațiile și doar își propune să explice utilizatorilor ce date personale sunt procesate, în ce mod, în ce scop și care sunt măsurile de securitate aplicabile. De asemenea, se oferă informații despre drepturile pe care dv, clienții și utilizatorii noștri aveți în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către “SKY OPTIC” OOD. (www.skyoptics.ro). În cazul unei modificări a politicii, modificările vor fi publicate aici.

           Data actualizării: 01.12.2020.

Confidențialitatea dv. este extrem de importantă pentru noi. Această politică de securitate dezvăluie ce date personale colectăm de la dv. prin relațiile noastre de comunicare și cum folosim aceste date.


ADMINISTRATOR DE DATE PERSONALE


           "SKY OPTIC" OOD, CUI 203514101, cu sediul administrativ și executiv în: oraș Sofia, blvd. "Alexander Stamboliiski" № 27А, telefon de contact +359 877013201, email: [email protected] (numit în continuare mai jos pentru ușurință "SKY OPTIC", “Noi“, “magazin on-line“, “Site“, “Site web”, “administrator“) este administrator de date, printre care și personale, în legatură cu informațiile colectate sau puse la dispoziție prin vizualizarea site-ului www.skyoptics.ro sau la efectuarea de achiziție prin acestă, dar și prin vizualizarea sau achiziția de bunuri sau servicii prin intermediul paginii noastre de facebook (împreună numit pentru ușurință “Site“, “Pagina internet“). Politica se aplică și în cazurile în care, în calitate de persoane fizice (pentru ușurință ”Subiecte de date”), ne furnizați voluntar pe cale electronică (prin e-mail), telefonic sau prin alte mijloace, inclusiv înt-un sediul sau punct de desfacere de ale noastre. SKY OPTIC prelucrează, de asemenea, datele cu caracter personal din cererile de ofertă trimise de dvs. către noi, precum și în scopuri de marketing și publicitate, profilare, participare la jocuri, promoții și tombole organizate de noi și în orice alte scop neinterzis de lege. În timpul prelucrării datelor cu caracter personal, SKY OPTIC respectă toate reglementările aplicabile privind protecția datelor, inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul”) și Legea Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, deoarece pentru noi securitatea datelor cu caracter personal ale clienților noștri este de o importanță majoră. Prin urmare, această Politică se aplică și în acest caz.


PERSOANA RESPONSABILĂ CU PROTECȚIA DATELOR


            Persoana responsabilă pentru protejarea datelor este Ventzislav Bektashev, adresă pentru corespondență: oraș. Sofia, blvd. "Alexander Stamboliiski" №27А, email: [email protected] Telefon de contact: +359 877 43 30 40


APLICABILITATEA POLITICII


           Această politică se aplică tuturor clienților noștri - persoane fizice care folosesc serviciile noastre pentru comenzi de pe Site sau sunt interesați de aceștia prin trimiterea de cereri de oferte (denumite în continuare “subiecți de date”, “Utilizatori”).


           Partenerii și terții care lucrează cu, sau pentru SKY OPTIC, precum și cei care au, sau pot avea acces la datele cu caracter personal, vor fi obligați să cunoască, să înțeleagă și să respecte această politică. Niciun terț nu are dreptul de a accesa datele cu caracter personal pastrate de SKY OPTIC, fără ca societatea să fi încheiat anterior un acord de confidențialitate a datelor și care impune terților obligații nu mai puțin ferme decât cele asumate de SKY OPTIC și care îi dă dreptul lui SKY OPTIC să verifice respectarea obligațiilor impuse prin acest acord.


           Această politică se aplică tuturor angajaților/colaboratorilor (și părților interesate) ale SKY OPTIC, precum și furnizorilor externi de produse și servicii cu care SKY OPTIC are contracte încheiate. Orice încălcare a Regulamentului General va fi considerată încălcare a disciplinei muncii, respectiv ca neexecutare a contractelor cu partenerii, iar în cazul în care există suspiciunea comiterii unei infracțiuni, cazul fi supus examinării de câtre autorităților de stat competente în cel mai scurt timp.


           Pentru vizitatorii Site-ului, care nu plasează comenzi și nu trimit întrebări, ci doar navighează pe site-ul nostru, se aplică Politica privind cookie-urile adoptată și publicată pe Site.


DEFINIȚII


          “Regulament“ - Regulamentul General pentru Protecția Datelor Personale 2016/679 din 27 aprilie 2016, numit GDPR. Scopul acestui act european legislativ este de a proteja "drepturile și libertățile" persoanelor fizice și de a garanta că datele lor pesonale nu se prelucrează fără știința lor și când este posibil, că se prelucreaz acordul lor.
         “Date personale“ - orice informație, în legatură cu o persoană fizică identificată sau persoană fizicaă care poate fi identificată (“subiect de date“); persoană fizică este o persoana, care poate fi identificată direct sau indirect, în special printr-un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau una sau mai multe caracteristici specifice fizice, fiziologice, genetice, mentale, intelectuale , identitatea economică, culturală sau socială a aceei persoane fizice.
           “Categorii speciale de date cu caracter personal "- date cu caracter personal care dezvăluie origine rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filosofice, sau apartenență la o organizație sindicală și prelucrarea datelor genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele referitoare la sănătate sau la viața sexuală a unui individ sau orientarea sexuală.
          “Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau multiplu de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal sau un o culegere de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau prin alte mijloace precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea sau punerea în alt mod a datelor, care devin accesibile, aranjarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora;
          ”Administrator” - orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice altă structură, care în mod unitar sau împreună cu alți determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de legislația UE sau legile statului membru, administratorul sau criteriile specifice pentru determinarea acestuia pot fi stabilite în legislația Uniunii sau în legislația statului membru;
          ”Subiect de date“ – orice persoană fizică vie, care face obiect de datele cu caracter personal pastrate de Administrator.
         ”Acord subiect de date" - orice notificare liber exprimată, concretă, informată și fără echivoc a voinței Subiectului de date (persoanei vizate), printr-o declarație sau acțiune clar confirmatoare, care exprimă comsimțâmăntul său că datele cu caracter personal, în legatură cu el sau ea să fie prelucrate;
          “Copil” - Regulamentul General identifică un copil ca orice persoană fizică cu vârsta sub 16 ani. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este permisă numai dacă un părinte sau tutore legal și-a dat consimțământul. Administratorul vă depune un efort rezonabil pentru a verifica în cazurile suspecte dacă titularul răspunderii de părinte pentru copil a dat sau este autorizat să își dea consimțământul.
          ”Profilarea"- orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal, exprimată în utilizarea datelor cu caracter personal pentru evaluarea anumitor aspecte personale legate de o persoană fizică și, în special, pentru analiza sau prognozarea aspectelor legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale al persoanei fizice în speță menționată, starea sa economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau mișcarile;
          ”Încălcarea securității datelor cu caracter personal "- o încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau neautorizată, pierderea, modificarea, divulgarea nepermisă sau accesul la datele personale care sunt transmise, stocate sau prelucrate în alt mod;
          ”Destinatar" - o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, agenție sau o altă structură, curuia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, îndiferent dacă este o terță parte sau nu. În acelați timp, autoritățile publice, care sunt abilitate să primească date cu caracter personal în contextul unei investigații specifice conform cu legislația Uniunii sau legislația țării membre, nu se considera "Destinatari"; prelucrarea acestor date cu caracter personal de cele autorități publice menționate mai sus respecta normele aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal conform scopurile prelucrării.;
          ”Terț "- orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism diferit subiectul de date, administratorul, operatorul datelor cu caracter personal și persoanele care, sub supravegherea directă a administratorului sau operatorului, au dreptul de a prelucra datele personale.


PRINCIPII


         În momentul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal noi ne ghidam de următoarele principii: aplicarea legilor, bună credință, transparență, limitarea obiectivelor, reducere la minimum datelor, precizie, minimalizarea păstrării, integritate și confidențialitate, responsabilitate.


SUBIECȚII A CĂROR DATE PRELUCRĂM


          În legătură cu activitatea sa, SKY OPTIC încheie și execută contracte de vânzare-cumpărare la distanță, verifică și ia în considerare cererile și ofertele pentru locuri de muncă, verifică formularele pentru exercitarea drepturilor consumătorilor care fac achiziții, de asemenea și cererile de la subiecți de date, răspunde la întrebări, emite și acceptă facturi, prelucrează date statistice, administrează un panou interactiv cu clienții in site-ul său, desfășoară activități publicitare prin campanii publicitare (promoții, jocuri etc.). Pe parcursul acestor activități, SKY OPTIC prelucrează informații despre următoarele subiecți de date:


(а) persoane fizice, care folosesc site-ul fără ase înregistră (crea cont), fără a lasa vreun fel de date (în acest caz prelucrăm date, dar nu cu caracter personal) și persoane fizice, utilizatorii al site-ului fără înregistrare, care în mod voluntar au furnizat un numar limitat de date cu caracter personal (exemplu număr de telefon și/sau adresă de email);

(б) persoane fizice, care folosesc site-ul cu inregistrare cu creare de cont și sunt utilizatori înregistrați - în cazurile aceste prelucrăm datele utilizatorului furnizate la momentul înregistrării - adresă de email, adresa pentru livrare, nume, date de facturare, detalii comenzilor și alte date, furnizate de utilizator.


(в) persoane fizice, care au inițiat comunicare (inclusiv telefonic), cereri, inițiative, notificări, plăngeri sau altă corespondență cu noi, inclusiv prin intermediul site-ului, prin telefon, prin email sau în alt mod;


(г) persoane fizice, despre care exista date din comunicare (inclusiv telefonic), cereri, inițiative, notificări, plăngeri sau altă corespondență trimisă spre noi;


(д) persoane fizice, cu care noi încheiam contracte (civile, inclusiv contracte comerciale sau de muncă, dar mai ales contracte de comerț la distanță) în mod electronic (prin intermediul site-ului sau rețele sociale, dar și prin corespondență pe email) sau la locația sediului nostru sau un punct de desfacere de al nostru;


"(е) persoane fizice, despre care am primit date cu caracter personal prin furnizarea lor de la o terță persoan (exemplu la lansarea comenzii, cu intenția de fi facută cadou).


DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM


         În funcție de motivul, care a determinat prelucrarea datelor cu caracter personal, tipul datele poate fi diferit. Funcționalitățile Site-ului nu sunt prevăzute pentru stocare și prelucrare de categorii specifice de date în sensul art. 9 și art. 10 din Regulament.(NB! Citețte art. 9 și art. 10 - din Regulament aici). Noi pretindem exclusiv cele date cu caracter personal, care ne sunt necesare pentru oferirea activitâții/serviciului/produsului cerute nouă. În procesul de utilizarea Site-ului de câtre persoane fizice noi putem să prelucrăm și alte date, care nu dețin caracter personal, dar sunt identificabile cu subiectul de date, de exemplu IP adresa sa, date despre activitatea sa în Site și altele similare.


Date, furnizate la lansarea comenzii


          Pentru a îndeplini un contract (comandă) la distanță încheiat între dvs. și SKY OPTIC, noi solicităm anumite date de la dvs. Dvs. decideți dacă și cum să folosiți posibilitățile pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare la distanță, furnizat prin intermediul Site-ului sau al paginii de Facebook.În formularele unde se introduc date cu caracter personal, noi vizibil arătam caracterul obligătoriu sau opțional al furnizarea datelor. Datele, care este obligătoriu să completați sunt cele fără care nu putem încheia contractul respectiv. Aceste sunt: nume, adresă de email, adresă pentru livrare, telefon de contact, datele dvs. pentru plată (exemplu card bancar), datele pentru facturare, din care și CNP, dacă doriți factură pe persoană fizică. Dacă furnizați date pentru terțe persoane, care vor accepta comanda (exemplu cu scopul de a face cadou sau un alt fel de donație) dvs. sunteți responsabili pentru furnizarea datelor celor terțe persoane.


Date, furnizate la înregistrarea în Site


         În cazul în care ați ales să pastrați date despre dvs. în Site prin înregistrare în acestă, atunci noi pastrăm datele susmenționate, dar și istoricul comenzilor, lansate de orice cont înregistrat în Site. Datele cerute coincid cu cele necesare pentru lansarea comenzii. Împreuna cu ele noi prelucrăm și adresă IP, date despre activitate (dată și oră înregistrare, acceptul Politicii de Securitate și Termeni și Condiții Generale, întrare în cont și altele);

 

Date furnzate la încheierea altor contracte

 

          În cazurile în care SKY OPTIC încheie alte contracte cu persoane fizice, diferite de comerț la distanță, este o obligație furnizarea nume și familie, CNP, adresă și email.


Date fuurnizate de la, prin sau pe alte pagini web și aplicații, numite parți terți.


          În anumite cazuri, dvs. aveți posibilitatea de a partaja informații cu rețelele sociale sau să utilizați site-urile acestora pentru a vă crea conturi sau a vă conecta contul dvs.de pe site-ul nostru la rețeaua socială respectivă.În acest caz rețeua socială poate sa ne ofere acces automat la informația cu caracter personal definita de ea, informație coloctată pentru dvs. (de exemplu conținutul pe care ați vizualizat, informațiile dorite de dvs. și informațiile despre reclamele pe care ați văzut sau ați făcut click și altele). Prin conectarea la profilulul dvs într-o rețea socială cu contul dvs. în Site-ul nostru, dvs. ne autorizați să avem acces la datele dvs. cu caracter personal, prelucrate de reteaua socială respectivă, dar și să colectăm, folosim și stocam aceste date prin prezenta Politică de Securitate. Aceasta conectare la profil din rețea socială cu înregistrare în Site-ul nostru este efectuată în cazul în care dvs. faceți click pe un link, furnizat pentru incepere de înregistrare în site-ul nostru prin încludere la medii sociale, iar în acest fel dvs. voluntar vă conectați la site-ul respectiv de media socială. În cazul, în care ați ales să vă înregistrați în ssite-ul nostru printr-o rețea de socializare, noi putem prelucra date de ale dvs. precum nume, sex, situație familiala, vârstă, poză, nivel de educație, locul nașterii, locul de domiciliu și alte date pe care dvs.le ați furnizat acestor platforme și care sunt vizibile pentru noi, în cazul, în care vă conectați folosindu-le în site-ul nostru.


          În cazul în care furnizați datele dvs. cu caracter personal către SKY OPTIC folosind Viber, Skype, Facebook sau o altă platformă / rețea de socializare, vă informăm că aceste platforme / site-uri web / rețele de socializare au propriile lor politici de confidențialitate și că nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspunderea pentru aceste reguli, în măsura în care colectarea și prelucrarea lor nu poate fi controlată de SKY OPTIC. În acest sens, vă recomandăm să vă familiarizați cu aceste reguli înainte de a ne trimite datele dvs. cu caracter personal prin intermediul acestor site-uri web / aplicații.


Date furnizate la publicarea unui comentariu, recomandare sau postare


         Dacă lăsați o postare sau un comentariu pe acest site web, adresa dvs. IP va fi stocată, împreună cu numele dvs., dacă ați introdus aceste informații. Aceasta este pentru siguranța administratorului site-ului web. Dacă textul dvs. încalcă legea, administratorul poate dorește să urmărească identitatea dvs. Separat de lucrul acestă, SKY OPTIC are obligația de a pastra aceste date (care se numesc “de trafic“) pentru un anumit termen de timp și cu scopuri definite mai jos. Datorită faptului că postarea de comentarii, cereri de ofertă, întrebări și alte mesaje câtre Site-ul, pagina de Facebook sau grupul de pe Facebook sau administratorii lor este considerată trimitere de notificare electronică conform Legea pentru Documentele Electronice și Semnatura Electronică administratorul are obligația de a stoca loguri cu faptul trimiterii mesajului pentru termen de 1 an. Logul conține data mesajului, numele și adresa de email al expeditorului.


Date pentru colaboratori și date pentru prelucrare de candidaturilor de muncă


         Noi Procesăm date la încheierea contractelor de muncă și la evaluarea și prelucrarea unei cereri de angajare. La încheierea contractelor de muncă, noi solicităm numele complet, CNP, adresă, vârstă, sex, date despre educație, experiență profesională, date bancare și ulterior prelucrăm datele privind sănătatea. La procesarea CV-urilor, prelucrăm numele, adresa, adresa de e-mail, vârsta, sex, educația, experiența profesională, poza, date furnizate voluntar de candidat în timpul unui interviu sau în CV-ul său.

 

Date, furnizate în legatură cu corespondență, reclamații sau sesizări


         Cu scopul de a rezolva reclamații, sesizări, dispute, neînțelegeri, cereri sau alte întrebări trimise în comunicarea către SKY OPTIC, primite prin formulare electronice pe Site, prin apeluri telefonice către SKY OPTIC, prin trimiterea poștală sau prin e-mail, SKY OPTIC prelucrează aceste informații, precum și rezultatul acestei prelucrări Acestea pot fi nume, adresă de e-mail, telefon, adresă.


         De asemenea, datortă faptului că trimiterea de comentarii, întrebări și alte mesaje spre Site, pagina Facebook sau administratorii lor este considerată trimitere de notificare electronică, în conformitate cu Legea Documentelor Electronice și Semnatura Electronică noi avem obligația de a întreține fișierul log cu dovada trimiterii notificării (fără conținutul ei) pentru o perioadă de 1 /un/ an. Logul conține data notificării, numele și adresa de email al expeditorului, și identificarea expeditorului. Dacă ne furnizați date cu caracter personal pentru o alta persoană, trebuie sa faceți asta numai după ce ați obtinut în prealabil autorizarea de la aceasta persoana. Dvs trebuie sa îi informați cum colectăm, utilizăm, dezvăluim și stocăm datele cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politica de Securitate ale datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.


Date tehnice colectate pe parcursur utilizării Site-ului


         În plus, colectăm informații de la calculatorul dvs., telefonul, tableta sau alt dispozitiv pe care îl utilizați. Aceste informații pot include următoarele:

● identificătorul dispozitivuli pe care îl utilizați, tipul dispozitivului, ""datele din jurnal"" sau “log data”, inclusiv informațiile, care browserul dvs. ne trimite automat la vizitarea unui site; aceste date din jurnal includ adresa protocolului de internet (IP adresă), adresa și activitatea în site-urile vizitate de dvs, cautările, tipul și setările browserului, data și ora comenzii dvs. cum ați folosit site-ul, datele despre ""cooki-uri"" și datele despre dispozitivele folosite; dacă doriți să primiți mai detalii despre informația pe care o colectăm - luați legatura cu noi prin formularul de contact;

● informații despre locația, transmisa de dispozitiv, dacă ați setat pe acestă să arate date despre locația - aveți în vedere că dispozitivele mobile vă permit să controlați sau să dezactivați utilizarea serviciilor pentru localizare de la orice aplicație din dispozitivul dvs.mobil întrând în meniul de setări al dispozitivului;

● informații despre calculator și conexiune, exemplu date statistice din vizualizarea peginilor, adresa IP, istoricul vizualizării site-ului, setările pentru limbă, dată și oră;

● loguri pentru facilitare cautărilor dvs. - link-urile rapide pentru repetare cautărilor anterioare vă permit să repetați cautările dvs.fără a fi nevoiți să le introduceți de fiecare dată. Aceasta funcționalitate poate fi utilizată cu sau fără înregistrare. Când folosiți Site-ul, în browserul dvs. se stocează cookie cu un numar generat aleatoriu, care permite Site-ului să vă arate link-uri rapide pentru repetare cautărilor anterioare, Site-ul stocează și arata ulitimele 10 cautări, asociate cu browserul respectiv, iar la întrarea în contul dvs. le puteti salva și folosi în el. În cazul în care folosiți Serviciul cu înregistrare (funcție înactivă în prezent) ultimele 10 cautări sunt salvate în contul dvs.

● loguri, în legatură cu securitatea, mentenanța tehnică, dezvoltarea și altele:

- Pentru a asigura funcționarea fiabila a serviciilor și să identifice problemel tehnice;

- Pentru a asigura securitatea serviciilor și pentru a detecta acțiuni rău intenționate;

- Pentru dezvoltare și îmbunatățire a seviciilor în Site;

- Pentru a masura traficul de vizitatori și utilizabilitatea Site-ului;

- Loguri, în cazurile în care este cerință legală (precum loguri de declarații electronie de intenție);

- Log pentru întrare în profilul utilizatorului (cont) - acest log oferă posibiliatea de a depista și bloca automat încercările neautorizate de acces la conturi; acestă se stocează pentru o perioadă de maximum 1 /un/ an, și conține data și ora întrării în cont, statusul, dacă întrarea este printr-o versiune mobilă, aplicație sau desktop browser, adresa IP;

- loguri din server, loguri pentru aplicațiile de protecție securității (Web Application Firewalls) și altele dispozitive care întră în aceasta categorie. Aceste loguri sunt necesare pentru depistarea problemelor tehnice, identificarea de acțiuni rău intenționate și altele din cele menționate mai sus; ei se pastrează pe o perioadă de până la 1 /un/ an. Logurile pot conțime următoarele informații: dată și oră, adresă IP, URL, informații despre browser și despre dispozitivul folosit. Că un plus, unele dispozitive pot folosi o tehnologie pentru securitate, care se bazează pe cookie-uri.;

- cookie-uri - pentru funcționarea Site-ului este necesară folosirea de cookie-uri. În legatura cu acest lucru este acceptată și Politica pentru Folosirea Cookie-urile; familiarizați-vă cu Politica pentru mai multe detalii despre: tipil de cookie-uri pe care le folosim, termenul de timp pentru stocarea lor și altele;

Este posibil, cu scopul preluclarea lor să alegem să micșorăm volumul datelor stocate și prelucrate.

Noi nu solicităm și nu vom colecta și prelucra date cu caracter personal care dezvăluie: apartenența rasială sau etnică; credințele politice, religioase sau filosofice; apartenența la sindicate; datele genetice și biometrice; date despre starea de sănătate, precum și datele despre viața sexuală sau orientarea sexuală. Dacă un subiect de date singur, la ințiativa sa și din dorința sa oferă astfel de date, atunci SKY OPTIC nu este responsabil pentru primirea lar și doar se obligă să întreprindă aceeași masuri de securitate, care se împun și pentru datele cu caracter personal solicitate. Noi nu efectuăm transfer de date spre terțe țări. De asemenea, Noi nu luam decizii automatizate în legatura cu datele cu caracter personal și nu prelucrăm date ale persoanelor în vârsta sub 16 ani. În cazul în care dvs. sunteți în vârsta de sub 16 ani, dvs. nu trebuie sa furnizați date cu caracter personal despre dvs.

 


ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE DVS.


           Scopul principal, pentru care Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal este legat la modul general cu oferirea de servicii prin intermediul Site-ului și rețelele sociale, și anume încheierea de contract de vânzare-cumpărare la distanță și livrare de servicii sau produse comandate de dvs, dar și pentru contabilizarea veniturilor. Noi folosim informațiile dvs. personale și pentru a putea oferi și a îmbunatați serviciile noastre, pentru a vă putea oferi o experiență personalizata în Site-ul nostru, să putem lua legatură cu dvs. despre profilul dvs. și serviciile noastre, să vă oferim serviciul de relații cu clienții, să vă punem la disoziție reclame personalizate și marketing după intereselor dvs., să finalizăm jocuri și loterii organizate de noi, iar în unele cazuri pentru a depista și investiga activități ilegale sau frauduloase.


           SKY OPTIC colectează, utilizează și procesează informațiile descrise mai sus în scopurile stabilite în prezenta Politică, care pot fi legate de:

• încheierea unui contract de vânzare-cumpărare de bunuri / servicii la distanța între dvs. și SKY OPTIC prin intermediul Site-ului sau rețelelor sociale - noi solicităm datele dvs. de identificare, contact și plată pentru a încheia un contract cu dvs., respectiv pentru a vă expedia și livra Comanda;

• încheiera unui contract de credit de consum, când dvs. ați solicitat achiziția de bunuri sau servicii prin intermediul Site-ului prin credit;

• procesarea de plăți și prevenirea tranzacțiilor frauduloase (Noi putem furniza datele dvs. unei terțe parte pentru a îndeplini funcțiile respective);

• încheierea de contracte de muncă și prelucrare și evaluare de CV-uri transmise;

• protejare și împunere intereselor legitimi al altor utilizatori ale Serviciilor, terțe persoane și Site-ul - interesul legitim urmărește scopuri, legate de interesele legale al SKY OPTIC și/sau terțe persoane. Aceste scopuri înclud:

- descoperire și rezolvare dproblemelor tehnice sau de funcționalitate, dezvoltare și îmbunatațire menirea Site-ului;

- inițiere de comunicație cu dvs., incluzând prin email, în legatura cu probleme importante despre serviciile oferite de Noi și finalizarea contractelor încheiate;

- targetarea marketingului nostru, actualizarea serviciilor și trimiterea spre dvs. oferte promoționale bazate pe preferințele dvs. - acceptare și prelucrare sesizărilor primite, reclamațiillor, cererilor și altă corespondență;

- asigurare și protejare drepturile și interesele legitime al Site-ului, inclusiv pe cale legală și acordare de asistență la asigurare și protejare drepturilor și interesele legitime al utilizatorilor Site-uluui și/sau terțe părți afectate;

- administrare Site-ului web și aplicațiile și menținerea lor protejate și sigure;

- analizarea și îmbunătățirea modul de utilizare site-ului nostru web, a aplicației și a comerțului cu amănuntul (inclusiv utilizarea informațiilor despre modul în care navigați pe site-ul nostru web, aplicația și / sau în magazine;

- măsurare și analizare reclamelor noastre și trimitere spre dvs. oferte și propuneri în baza informațiilor împărtășite cu noi;

- comunicație cu dvs. despre profilul dvs., rezolvare de probleme cu profilul dvs. Când luam legatura cu dvs. telefonic, pentru a asigura eficacitate, putem folosi mesaje sau texte înregistrate în prealabil;

- informarea dvs. despre produse și servicii, pentru care dvs. doriți să vă informam prin email, poștă, telefon mobil și/sau alte mijloace digitale (în funcție de preferințele dvs. anumțate), inclusiv prin intermediul platformele media de socializare - numai în cazul în care am primit acordul dvs. neechivoc pentru acest lucru;

• înregistrare dvs. în Site-ul web (în acest caz noi vom folosi datele dvs. cu caracter personal și pentru a întrețineți și actualizați profilul dvs. exemplu pentru a modifica adresa preferata sau preferințele de marketing);

• administrare a tuturor competițiilor/tombole/jocuri de principiile lotariilor, organizate de SKY OPTIC;

• să vă propunem servicii. bazate pe localizare (precum furnizarea de materiale publicitare, rezultatele de cautare și alt conținut personalizat);

• îndeplinirea obligațiilor legale de câtre SKY OPTIC, ce include:

- îndepliirea obligațților prevazute prin lege pentru stocare și dezvaluire de informații în privința obligațiilor noastre fiscale la bugetul statului (Exemplu Legea Contabilității și alte legi cu caracter fiscal);

- îndeplinire de obligații legale bazate pe Codexul Muncii, Legea Registrul Comerțului, Registrul Persoanelor Juridice și altele documente normative;

- executare a unui ordin de organe competente de stat sau de justiție;

- îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Regulament pentru protecția datelor cu caracter personal, legate de notificarea diferitelor circumstanțe legate de drepturile dumneavoastră, Serviciile furnizate sau protecția datelor dvs. și altele similare;

- îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea pentru Protecția Consumatorilor, cum ar fi asigurarea dreptului de retragere, dreptul la o garanție legală; apărarea SKY OPTIC în instanță de judecată;


           Datele dvs. pot fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. explicit, prelucrarea în acest caz fiind concretă și în măsura și domeniul de aplicare prevăzut în consimțământul respectiv. De obicei, solicităm un astfel de consimțământ de la dvs. atunci când dorim să prelucrăm datele dvs. personale, fără o obligație legală sau un interes legitim în SKY OPTIC. Cel mai adesea avem nevoie de un astfel de consimțământ atunci când dorim să vă oferim informații despre noi promoții, produse și multe altele.


TERMEN DE STOCARE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL


            Când stocăm date, Noi aplicăm principiul general al stocării datelor într-un volum minim și pentru o perioadă nu mai lungă decât este necesar pentru a furniza Serviciile și a finaliza contractele, asigurând securitatea și fiabilitatea acestora și cerințele impuse prin lege. Noi vă vom păstra informațiile personale pentru o perioadă de timp, care este necesară ca obiectivele stabilite în actuala “Politică de Securitate Datelor Personale” să fie îndeplinite, iar în cazul în care conform legii sau că baza interesul nostru legitim nu se cere o perioad- mai lunga. În funcție de tipul de date și scopurile pentru care datele sunt colectate, este stipulat o perioadă de timp specifică pentru pastrare, la expirarea căruia informațiile sunt șterse definitiv.

Tip date

Perioadă de stocare

Motiv pentru prelucrare

Explicații

Date de înregistrare (nume, familia, adresă de email, telefon, adresă) și informație despre finalizarea înregistrării și exprimarea acordului cu Termenii și Condiții Generale (dată, oră, adresă)

Pentru întreaga perioadă pentru întreținere contului în Site și până la 5 /cinci/ ani după încetarea înregistrării<

Perioadă de stocare

 

Motiv

Îndeplinire de obligații care decurg dintr-un contract; îndeplinire de obligații legale; protejarea interesele legitime
Datele vă identifică ca utilizator înregistrat al Site-ului. Pentru a rezolva eventualele litigii care au apărut sau au devenit cunoscute după încetarea acordului de utilizare a site-ului și în legătură cu Lege pentru documentele Electronice și Semnătura Electronică (vezi mai jos), aceste date sunt stocate până la 5 / cinci / ani de la închiderea contului. Important! În sensul Legii Pentru Documentele Electronice și Semnătura Electronica(vezi mai jos), o parte dintre aceste date trebuie (activitate, adresă IP) să fie stocată de Administrator pentru o perioadă de până la 1 / un / an de la închiderea contului. Prelungirea perioadei de stocare este protejarea intereselor legitime ale Administratorului.

Date cu caracter personal de la comenzi și de la facturi emise sau primite de administrator, documente de plată (ordine de plată, extrase de cont), bilanțuri și altele documente contabilicești, de inventar sau de plată

 

 

 

Date cu caracter personal de la dosarele de serviciu ale angajaților.

Perioadă de stocare

Pentru perioada, în care exista drepturi și obligații ale părților într-un contract, și pentru care este emis documentul contabil, de inventar sau de plată, până la 5 ani de la încetarea contractului.

 

 

Date specifice se stochează și pentru o perioadă mai lungă de ceea de sus, stipulată prin lege, deoarece conțin informații contabile - date din transacții, date de facturare - între 5 și 50 de ani.


Bază

Îndeplinire de obligații prin lege sau pentru protejarea interesele legitime ale Administratorului.

Datele vă identifică drept parte în contractul de vânzare-cumpărare de la distanță și se stochează în vedere asigurării drepturilor dvs., respectiv îndeplinirea obligațiile noastre în conformitate cu legile că persoane cu obligații fiscale. Stocarea lor este necesară și în vedere asigurarea drepturilor cumpărătorilor (persoane fizice), când pentru produseea acestoră este prevăzutț și un termen (de exemplu garanție de 2 ani). Obligațiile conform legii de asemenea împun perioda de stocare cum a fost explicat.

 

În conformitate cu art. 38 din Codexul Fiscalo Asigurător, informațiile contabile și comerciale, precum și toate datele și documente cu importanță pentru fiscalitatea și plățile către asigurărilor sociale obligătorii se păstrează de persoana obligată în modul stipulat de Legea Arhivelor Naționale, cu următoarele termene: state de plată - 50 ani; registrele contabile și rapoartele financiare - 10 ani; documentele pentru control fiscal și asigurării sociale - 5 ani după expirarea termenului de plată obligației publice cu care realționează; toate celalte purtătorii - 5 ani. Conform art. 38, al. 2 din codex, după expirarea termenului de păstrare a purtătorilor de informație in legatura cu al. 1 (pe hârtie sau tehnice), care nu trebui predate Arhivei Naționale, se pot distruge.

Date cu caracter personal de la corespondență, reclamații și sesizări, cereri, notificări

Perioadă de stocare

Date de la corespondență, reclamații, sesizări, cereri, notificări, se pastrează pentru o perioadă de până la 5 /cinci / ani conform Legea pentru Obligațiile Contractuale (termnul de prescriere a declara revendicări);


Bază

Protejare intereselor legitime ale Administratorului

Cu scopul de a rezolva reclamațiile depuse, sesizările, divergențele, cererile, notificările sau alte întrebări, trimise în corespondența cu noi, primita prin poșta sau email, Noi stoăm și prelucrăm aceste date, precum și stocăm prelucrarea datelor respective. Având în vedere perioadele de prescriere conform legislația română, aceste date se stochează pentru o perioadă de până la 5 /cinci/ ani.

Log, care certifică trimiterea de comentariu, cerere, întrebare, comandă sau alt mesaj voluntar (conține expeditorul, destinatarul, data și ora mesajului)

Perioadă de stocare

Pentru o perioadă între 1 /un/ până la 5 ani.

Bază

Îndeplinire la obligații prin lege sau protejare intereselor legitime ale Administratorului

Datorită faptului că trimiterea unui comentariu, revizuire, anchetă, parere sau o altă cerere se consideră o declarație electronică către dvs. conform Legea Pentru Documentele Electrocnice si Semnatura Electronică, firma este obligată să păstreze un jurnal (log)al faptului că ați trimis declarația pentru o perioadă de 1 / un / an.


Interesele legitime ale Administratorului în unele cazuri permite prelungirea perioadei de stocare al acestor date până la 5 ani de la primirea corespondenței.

Căutările rapide nu conțin date cu caracter personal

Perioadă de stocare

Până la ștergerea lor de dvs.; până la încetarea înregistrării dvs. Sau până la 6 /șase/ luni dacă folosiți aceasta funcționalitate fără înregistrare


Bază

Consimțământul subiectului de date și protejarea intereselor legitime ale Administraturului

Această opțiune vă permite să repetați căutările în loc să le introduceți de fiecare dată. Funcționalitatea poate fi folosită cu sau fără înregistrare. Linkurile rapide sunt stocate pentru a repeta ultimele 10 cautări. Puteți modifica setările din browserul pe care folosiți.

Setările și Logurile din Sistem nu conțin date cu caracter personal, dar pot conține informație precum: dată și oră, adresă IP, URL, informație despre versiunea browserului și despre echipamentul folosit

Perioadă de stocare

Până la ștergerea lor de dvs. Sau până la încetarea înregistrării dvs. În cazul în care se stochează în cookies - între 6 /șase/ și 12 /doisprezece/ luni de la ultima utilizare

Bază

Consimțământul subiectului de date. Îndeplinirea de obligații legale și protejarea interesol legitime ale Administratorului

În această categorie se găsesc setări precum alegerea limbii și altele similare.Controlul setărilor vă aparține și puteți să le modificați prin browserul dvs. Logurile de pe server, logurile pentru aplicațiile pentru protejare securității (Web Application Firewalls) și alte aplicații care intră în aceasta categorie. Aceste loguri sunt necesare pentru identificarea problemelor tehnice și/sau detectarea acțiunilor rău intenționate.

Informație, stocata în aplicație mobilă

Pentru perioada de utilizare lui (până la dezinstalarea lui) Informații necesare pentru suportul tehnic al Serviciilor (precum setări și altele)

Cookiuri

Perioadă de stocare

Între 6 și 12 luni - depinde de tipul cookies și setările browserului dvs.

Bază

Consimțământul subiectului de date și protejarea intereselor legitime ale Administratorului

Pentru descrierea cookie-urile vezi “Politica pentru utilizarea Cookie-urile"

 

 

Excepții de la regulile privind perioadele de stocare


Vă rugăm să aveți în vedere că Noi nu vom șterge sau anonimiza datele dvs. cu caracter personal, dacă sunt necesare pentru proceduri active de judecată administrativă, arbitrară. executare silită sau procedură pentru investigare o plăngere de dvs. la Noi. Ștergerea datelor vă fi efectuata după dispăriția necesetății datelor, dar nu este exclus acest lucru să se intămple după expirarea termenelor stipolate mai sus.


Dvs. puteți în orice moment să ne cereți să ștergem date specifice ale dvs. sau să vă închidem contul și noi vă vom răspunde cererii dar pastrând unele informații chiar și după închiderii contului când legislația în vigoare sau interesele legitime împun acest lucru. Dacă Noi suntem obligați prin lege sau dacă este necesar în mod rezonalbil pentru a îndelplini cerințelor regulatorilor, pentru a rezolva litigii, pentru a preveni fraude sau rele intenții sau să aplicăm condițiile Noastre, putem să stocăm o parte din datele dvs. personale pentru o perioadă limitată de timp și după ștergerea profilului dvs.


Cu scopul de a asigura fiabilitatea serviciilor și prevenirea pierderii datelor din motive tehnice, în Site-ul nostru se aplica politica de rezervare de date. Perioada maximă de actualizare (ștergere de date) de la toate copiile de rezervă este de 30 zile.DIVULGĂM DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL UNOR TERȚE PĂRȚI?


           SKY OPTIC, respectiv Site-ul, nu oferă datele dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazului în care există un temei legal pentru aceasta - o obligație conform legii sau contractului, un interes legitim sau de importanță vitală, consimțământul dumneavoastră. Încercăm să reducem la minimum datele cu caracter personal pe care le dezvăluim, deoarece acestea sunt întotdeauna legate în mod direct și necesare pentru atingerea obiectivului stabilit. Noi nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt mod informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopurile lor de marketing și publicitate fără consimțământul dumneavoastră. Vă garantăm că accesul la datele dvs. de către terți subiecți de date privați se efectuează în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecției datelor și confidențialității informațiilor, pe baza contractelor încheiate cu aceștia.


           Noi putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal dacă suntem obiectul unei obligții legale. În unele cazuri SKY OPTIC este obligat să dezvălui datele dvs.la organele publice precum poliția, parchetul, instanța de judecată, în legatura cu prevenirea sau investigarea infracțiunilor. Acest lucru include și schimburi de informații cu alte societăți sau organizații cu scopul de a proteja împotrivă fraudelor și reducerea riscului de credit. Dvs. trebuie sa cunoașteți faptul, că dacă ni se cere de la poliția sau de la un alt organ regulător sau de stat, care investigează presupuse activități infracționale, Noi avem dreptul de a furniza datele dvs. personale sau alte date, după ce ne asigurăm că cererea din parte organelor este valabilă. Când efectuăm venituri din vânzări, Noi putem fi obligți să furnizăm date despre vânzarilor care conțin date despre comenzile dvs., inclusiv date cu caracter personal. În acest sens noi furnizăm datele dvs. firmelor de contabilitate, cu care colaborăm, Site-ul și SKY OPTIC au obligația legală să asigure securitatea rețelelor și datelor, prelucrate de societatea. În legatura cu acestă Noi aplicăm un număr de măsuri, îndeplinirea cărora pot include prelucrarea datelor dvs. de societății I.T. care au grija de securitatea companiei noastre.


           Noi putem avea și obligația contractuală să furnizăm datele dvs. din contractul de vânzare-cumpărare la distanță și unde folosim firmă de curierat pentru livrarea bunurilor sau serviciile comandate de dvs. Același lucru este valabil dacă ați ales să achiziționați, să plătiți un produs sau un serviciu de pe site-ul nostru prin servicii de plată, credit sau servicii bancare, căruia furnizorii dvs. îi partajați personal datele dvs. sau ni le atribuiți nouă. Dacă ați ales să asigurați un produs / serviciu în timpul achiziției prin Site, atunci prin finalizarea comanzii datele dvs. sunt partajate cu companiile de asigurări. Dacă Noi punem în funcțiune un produs achiziționat printr-un subcontractant, putem furniza datele dvs. pentru a efectua serviciul de service / garanție.


           Interesul nostru legitim justifică în anumite cazuri furnizarea de date cu caracter personal către terți. Astfel ar fi situația cu procedurile inițiate în fața Autorității pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, a Autorității pentru Protecția Consumatorilor și a altor autorități abilitate a lui statului. Există, de asemenea, un interes legitim în SKY OPTIC atunci când angajăm alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini în numele nostru, îndeplinind o parte sau completând serviciile noastre, în cadrul contractelor de prelucrare a datelor.Noi ne-am dori să fiți mereu informați despre cele mai bune oferte pentru produsele / serviciile care vă interesează. În acest sens, putem furniza anumite date - numai cu consimțământul dvs. explicit, furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing și altor companii cu care putem dezvolta programe comune pentru a comercializa bunurile și serviciile noastre.


           Site-ul nostru web poate conține, de asemenea, link-uri spre și de la site-uri web ale terților. Dacă urmariți un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile politici de confidențialitate și că nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite informații pe aceste site-uri web. Site-ul nostru folosește YouTube LLC, reprezentat de Google Inc. pentru a integra videoclipuri. În general, când vizitați o pagină, adresa dvs. de IP vă fi futnizata YouTube și cookie-urile vor fi instalați în dispozitivul dvs. Cu toate acestea, videoclipurile noastre de pe YouTube sunt integrate în modul de confidențialitate (caz în care YouTube este încă în contact cu serviciul Google DoubleClick, iar datele cu caracter personal în conformitate cu politica de confidențialitate a Google nu se utilizeză). Drept urmare, YouTube nu stocează niciun fel de date despre vizitatorii, decât în cazul, în care vizualizați videoclipul în sine. Dacă faceți click pe videoclip, adresa dvs. de IP vă fi trimis către YouTube și YouTube vă fi înștiințat că ați vizualizat videoclipul. Dacă ați accesat YouTube prin profilul vostru de utilizator, aceasta informația vă fi legata și cu profilul dvs. de utilizator (puteși preveni acest lucru să se întâmple dacă ieșiți din YouTube înainte de a face click pe videoclip că saăl vizualizați). Noi nu avem informații despre posibila colectare și folosirea a datelor dvs. de la YouTube. Pentru mai multă informație vedeți Declarația pentru Folosirea Datelor cu Caracter Personal de la YouTube pe adrsa www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ .


CĂROR STATE FURNIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL


           În prezent stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în Bulgaria.

           Cu toate acestea, unele dintre datele dvs. cu caracter personal por fi furnizată către entități situate pe teritoriul sau în afara Uniunii Europene, inclusiv în țări pentru care Comisia Europeană nu a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

           Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transmitere internațională de date cu caracter personal este gestionat cu atenție pentru a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile de date către furnizorii de servicii și alte terțe părți vor fi întotdeauna protejate de obligații contractuale și, după caz, de alte garanții, precum clauze contractuale standard emise de Comisia Europeană sau scheme de certificare, precum Scutul de Confidențialitate pentru datele de la UE către Statele Unite ale Americii.

           Dvs. puteți lua legatură cu noi oricând, folosind datele de contact, furnizate la sfârșitul Politicii, pentru a afla în ce state transmitem datele dvs. cu caracter personal și ce măsuri de securitate aplicăm în legatura cu aceste transferuri de date.


DREPTURILE DVS. ÎN LEGATURA CU DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL


           În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor dvs. aveți următoarele drepturi:


           Dreptul de informare


           Prezenta Politica are ca scop să vă informeze amănunțit despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legatură cu prelucrare datelor dvs. cu caracter personal. Atunci când apare risc pentru încălcării securitatea datelor dvs. cu caracter personal, Administratorul are obligația de a vă anunța de natura încălcării și ce măsuri au fost luate pentru rezolvarea problemei și dacă a fost anunțat organul supraveghetor pentru încălcarea. De asemenea, subiectul de date poate solicita informație despre toți destinatarii la care datele personale au fost dezvăluite și pentru care s-a cerut modificare, ștergere sau limitarea prelucrării.


           Drept de acces


           Dvs. aveți dreptul de a primi confirmare dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, aveși dreptul la acces la ele și la informația despre modul de prelucrare lor și drepturile dvs. în legătura cu acest fapt. Că un subiect de date cu caracter personal aveți dreptul de a solicita confirmare dacă datele dvs.se prelucrează și dacă da - să primiți acces la datele dvs. cu caracter personal și urmatoarele informații: cu ce scop se prelucrează datele, ce date cu caracter personal, destinatarii datelor, perioada de prelucrare și stocare. Cererile pentru acces trebui formulate în scris/pe mail și să fie adresate Administratorului. În acest caz, noi oferim o copie de la datele cu caracter personal în formă electronică sau alta forma potrivită.


           Dreptul la modificare


           Dvs. aveți dreptul să modificați și să completați datele dvs. personale în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte. Pentru utilizatorii înregistrați, această opțiune este valabilă și în panoul utilizatorului de pe Site. Utilizatorii neînregistrați pot obține aceste informații trimitând o cerere Administratorului. Ca un subiect de date, aveți dreptul să solicitați corectarea sau adăugarea datelor dvs. personale care sunt inexacte / învechite sau incomplete. În acest scop, trebuie să trimiteți o cerere separată. Administratorul va răspunde la solicitarea dvs. în scris, la adresa de e-mail furnizată de dvs.


           Dreptul de ștergere (dreptul “să fii uitat“) și închidere de cont


           Că un subiect de date cu caracter personal, aveți dreptul “de a fi utat”, și anume datele dvs. cu caracter personal să fie șterse fără întârziere nejustificată, însemnând că Administratorul să șteargă datele dvs. cu caracter personal din toate sistemele și înregistrări, unde sunt stocate, inclusiv să anunțe toate terțele persoane/prelucrătorii datelor cu caracter personal, la care a furnizat datele.


           În cazul în care vă doriți acest lucru, aveți posibilitatea să închideți contul în orice moment doriți. Aceasta opțiune este valabila și din panelul Utilizatorului în site.După închiderea contului toate datele sau o parte din ele se șterg. În legatură cu obligațiile noastre, resposăbilități și cerințele legale este posibil să pastrăm unele date pentru o perioadă determinată (vezi capitolul de mai sus).


           Pentru a asigura fiabilitatea serviciilor și a preveni pierderea datelor din motive tehnice, Site-ul aplică o politică de rezervare a datelor. Perioada maximă pentru actualizare (ștergerea datelor) din toate copiile de rezervă este de 30 de zile.


           Cererea de ștergere se poate transmite având că baza motivele, prevăzute în Regulament, inclusiv când există unul dintre următoarele motive:
           - datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul, în care au fost colectate;
           - când ați retras consimțâmăntul dvs.;
           - când ați depus contestație împotrivă prelucrării datelor cu caracter personal și când nu există cerințe legale pentru prelucrarea, care sa fie prioritare;
           - când prelucrarea contravine legilor;
           - în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației unui stat membru aplicabile Administratorului;
           - atunci când datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.


           Vă rugăm să rețineți că putem refuza ștergerea parțială sau totală a datelor dvs. personale în cazurile în care există un motiv bine întemeiat și/sau obligația legală de a le prelucra. Veți fi informat despre acest lucru în timp util. Administratorul poate refuza ștergerea datelor cu caracter personal din motivele specificate în Regulament - atunci când prelucrarea datelor respective are ca scop:


           - pentru a exercita dreptul de libertatea exprimării și dreptul la informație;
           - să respecte o obligație legală care impune prelucrarea prevăzută în legislația Comunitășii Europene sau în legislația statului membru aplicabilă Administratorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea puterilor oficiale care îi sunt conferite;
           - din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
           - cu scopul arhivării în interes public, pentru cercetări științifice sau istorice sau cu scop statistic;
           - pentru identificarea, exercitarea sau protejarea pretențiilor legale;


           Dreptul de limitare în legatura cu prelucrarea datelor


           Regulamentul General în Priviința Protejarea Datelor prevede posibilitatea de a limita prelucrarea datelor dvs. cu caracter personol dacă motive pentru acest lucru, prevăzute in Regulament. Limitarea se accepta în urmatoarele cazuri:


           - când credeți că datele dvs. personale nu sunt corecte, iar în acest caz limitarea este pentru o perioadă necesara Administratorului să verifice corectitudinea;
           - când prelucrarea datelor dvs. personale este ilegală, dar nu doriți ca acestea să fie șterse, ci doriți doar ca utilizarea lor să fie restricționată;
           - atunci când Administratorul nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs., ca subiect de date personale, le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau protecția revendicărilor legale;
           - când ați depus o contestație împotrivă prelucrării și așteptați verificarea dacă interesele legitime ale Administratorului au întăitate fața de interese dvs.


           Dreptul de notificare terțe persoane


           Dacă este cazul, aveți dreptul să cereți Administratorului datelor dvs. cu caracter personal, să notifice terțe părți atunci când acesta a furnizat datele dvs., cu privire la modificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării datelor dvs. personale.


           Drept de portabilitate a datelor


           Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit electronic și aveți dreptul de a transfera aceste date către alt administrator fără obiecțiuni din partea noastră, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ sau obligație contractuală sau prelucrarea se efectuează în mod automat.


           Important: Responsabilitatea pentru stocarea datelor exportate de pe site, precum și pentru toate consecințele furnizării acestora către alți administratori este în întregime a dvs.


           Dreptul de a nu fi subiect de decizie, bazată numai pe prelucrare automată.

           Aveți dreptul de a nu fi supus unei astfel de prelucrări automate, inclusiv pentru profilare, lucru care are consecințe juridice pentru dvs., sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care există motive pentru acest lucru în legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și există garanții adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime.

           Dreptul de retragere a consimțământului

           Dvs. aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți consimțământul dat în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. anterior. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului dat până în momentul retragerii sale. Pentru servicii precum abonamentul pentru anunțuri prin e-mail, al cărui abonament se bazează pe dorința dvs. (consimțământ), există posibilitatea de a rezilia abonamentul în orice moment (retragerea consimțământului). În cazul retragerii consimțământului, avem dreptul de a solicita verificarea identității solicitantului pentru a stabili identitatea subiectului de date.


           Dreptul de a obiecta


           Aveți dreptul să vă exprimați obiecțiuni despre datelor prelucrate pe baza unui interes legitim. În cazul unei astfel de obiecții, vom lua în considerare solicitarea dvs. și, dacă este justificată, o vom respecta. Dacă credem că există motive juridice imperioase pentru prelucrare sau că este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea pretențiilor legale, vă vom informa pentru acest fapt.


           Dreptul de a face plăngere la o autoritate de supraveghere.


           Dvs. aveți dreptul de a formula plăngere împotrivă societății noastre (Administrator de date) la autoritatea de supraveghere, dacă credeți că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere în România este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Adresă: Blvd. General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, Romania, tel. +40318059211, +40318059212, https://dataprotection.ro, email :[email protected]


CUM PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE DVS. TERMENE PENTRU PRONUNȚARE


           Dvs. puteți exercita drepturile descrise, gratuit și oricând, prin email sau cerere, trimise la adresele furnizate în formularul de contact de pe Site sau la sfârșitul acestei Politicii pentru Siguranță, dvs. putând sa adresați cererile dvs. către Administrator, dar și direct câtre Persoana Desmenata pentru Protecția Datelor. Cererile se depun în mod, care permite identificara expeditorului. În legatura cu unele drepturi, este posibil să fie folosite unele mehanizme tehnice pentru exercitare lor, exemplu Buton pentru Dezabonare. În toate cazurile, Administrotorul este obligat să raspunda cererii sau să se pronunțe în legatura cu dreptul exercitat la adresa furnizata în cererea, inclusiv email, intru-un termen de maximum o lună dupa primirea.
           În cazul în care exercitați aceste drepturi în mod clar nerezonabil sau excesiv, în special din cauza repetării acestuia, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, luând în considerare costurile administrative ale furnizării informațiilor sau comunicării sau ale întreprinderii acțiunii solicitate sau refuzând a lua măsuri pentru cererea. Vă vom informa despre taxele noastre, dacă este cazul, înainte de a ne pronunța asupra cererii dvs.


EXACTITATEA INFORMAȚIILOR


           Noi nu suntem responsabili pentru acuratețea datelor furnizate de dvs., nu efectuăm verificări în acest sens și nu garantăm identitatea reală a persoanelor care au furnizat datele. În toate cazurile de suspiciune din partea dvs., de fraudă constatată și / sau abuz, vă rugăm să ne anunțați imediat. Dvs. vă obligați să nu încălcați drepturile altora în legătură cu protecția datelor lor personale sau alte drepturi atunci când furnizați informații pe Site.


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND POLITICA


           Prezenta Politică de confidențialitate poate fi modificată sau completată din cauza unei modificări a legislației române sau europene aplicabile, la inițiativa SKY OPTIC sau a unei autorități competente.
           SKY OPTIC va informa utilizatorii cu privire la modificările sau completările aduse acestei Politici de confidențialitate prin publicarea Politicii de confidențialitate actualizate pe site-ul nostru.
           Se recomandă utilizatorilor să verifice periodic cea mai recentă versiune a acestei politici de confidențialitate pe site-ul web SKY OPTIC.


CUM PROTEJĂM DREPTURILE DVS.

MASURI DE SECURITATE


           Cu scopul de a asigura cea mai bună protecție a datelor posibilă a companiei și a clienților/utilizatorilor/subcontractanților/vizitatorilor Site-ului nostru, NOI aplicăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Regulamentul General Privind Protecția Datelor și în Legea Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și cele mai bune practici din standardele internaționale. Noi aplicăm nivelul adecvat și necesar de protecție și în acest scop am dezvoltat proceduri fizice, electronice și administrative eficiente pentru a proteja datele pe care le colectăm de distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, modificare, divulgare neautorizată sau accesul la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.


           Noi stocăm datele dvs. pe servere securizate folosind cei mai noi algoritmi de criptare și garantăm pastrareacopiilor rezervă.


           Compania noastra Compania a adoptat regulile și procedurile necesare legate de prelucrarea legală a datelor dumneavoastră cu caracter personal, incl. Plan de Acțiune Privind Încălcarea Securității Datelor, a stabilit structuri de prevenire a fraudelor și încălcărilor securității și a desemnat o Persoană Responsabilă cu Protecția datelor care să asiste în procesele de prelucrare legală, protecția și securitatea a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
           Accesul la datele dvs. personale este permis numai angajaților, furnizorilor de servicii sau colaboratorilor, urmând principiul necesității de informații în scopuri oficiale sau care au nevoie de acestea pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu. Toți angajații trebuie să fie instruiți și să accepte clauzele/declarațiile/regulile contractuale relevante pentru respectarea măsurilor organizatorice și tehnice de acces, înainte de a li se acorda acces la informații de orice fel.
           Un principiu în structura noastră este că toți angajații/colaboratorii rîspund pentru asigurarea securității stocării datelor pentru care sunt responsabili și pe care Noi le prelucrăm, precum și că datele sunt stocate în siguranță și nu sunt divulgate în niciun caz părților terțe, cu excepția cazului în care am acordat astfel de drepturi părții terțe prin încheierea unui contract/clauză de confidențialitate. În aceast legatură, toate datele personale sunt disponibile numai celor care au nevoie de ele, iar accesul poate fi acordat numai în conformitate cu regulile stabilite pentru controlul accesului. Toate datele personale sunt tratate cu cea mai mare securitate și se pastrează.:


           ● într-o încapere separată, cu acces controlat; și/sau
           ● într-un dulap încuiat, acces la care au doar persoanele autorizate; și/sau
           ● sistem computerizat, protejat cu parolă, conform cu normele interne, explicate în masurile tehnice sau organizaționale pentru controlul accesului la; și/sau
           ●suporturi informatice, care sunt protejate în conformitate cu masurile tehnice și organizaționale pentru controlul accesului la informație;


           Datele cu caracter personal vor fi șterse sau distruse numai în conformitate cu procedurile interne de stocare și distrugere a datelor.


           Pentru o securitate maximă în prelucrarea, transferul și stocarea datelor dvs., putem folosi mecanisme de protecție suplimentare, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea, tehnologia de backup pentru copii de rezervă


           Noi folosim un serviciu de plată pentru procesarea plăților. Toate informațiile pentru plată sunt criptate folosind tehnologia SSL.


           Când postați pe forumuri, camere de chat sau servicii de rețele sociale, informațiile personale pe care le partajați sunt vizibile pentru alți utilizatori și pot fi citite, colectate sau folosite de aceștia. În aceste cazuri, sunteți responsabil pentru informațiile personale pe care alegeți să le furnizați.


           În pofida măsurilor pe care le luăm pentru a vă proteja datele cu caracterpersonale, suntem conștienți de faptul că, în general, transmiterea informațiilor pe internet sau alte rețele publice nu este complet sigură și există riscul ca datele să poată fi vizualizate și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi considerați responsabili pentru aceste vulnerabilități în sisteme care nu sunt sub controlul nostru. În cazul unei scurgeri de date care conține date cu caracter personal, garantăm că vom respecta toate regulile de notificare aplicabile în astfel de cazuri.


POLITICA DE COOKIE-URI


           Că o parte integrantă a acestei Politici de Protejare Datelor cu Caracter Personal ale persoanelor fizice, SKY OPTIC a adoptat și Politica Pivind Folosirea de “cookie-uri“, publicata și accesibila din Site sau din pagina noastra de Facebook.


CONTACT CU NOI
PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU PROTEJAREA DATELOR


           Întrebările și cererile legate de exercitarea drepturilor la protecția datelor dvs. personale pot fi adresate către SKY OPTIC, prin formularul de contact disponibil pe Siite sau prin oricare dintre următoarele formulare de contact::


"SKY OPTIC" OOD, CUI 203514101, Orașul Sofia, Blvd. Alexander Stamboliiski Nr. 27A


PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR


           Persoana Desemnata Pentru Protecția Datelor este Ventzislav Bektashev
           Adresa de corespondență: Orașul Sofia, Blvd. Alexander Stamboliiski Nr. 27A
           Adresa de email: [email protected]
           Telefon de contact: + 359 877 43 30 40

Copyright © 2024, Sky Optic. All Rights Reserved. Online store by Stenik